ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2013

ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳು


ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹುಚ್ಚುತನ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಚ್ಚುತನ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸದು

-ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು

Tag: Hucchu Manassina Hattu Mukhagalu

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: