ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕೆ ಬಂದ

ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕೆ ಬಂದ


ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕೆ ಬಂದ ನೀಡು ಬಾರೇ ತಂಗಿ
ಇವನಂಥ ಚೆಲ್ವರಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೇ
ಇವನಂಥ ಚೆಲ್ವರಿಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾರೇ

ಒಂದೇ ಕೈಲಾಜನಕ್ಕ ಕೋಲಕಾಣೆ
ಬೆನ್ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಶೂಲಕಾಣೆ
ನಂದೀಯ ಕೋಲು ಪತಾಕೆಕಾಣೆ
ಮತ್ತೊಂದೊಂದು ಪಾದದಾ ಶೌರ್ಯಕಾಣೆ

ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಹಾವಿನ ಮೊತ್ತಕಾಣೆ
ಕಲಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ನಾಗರಬೆತ್ತಕಾಣೆ
ವೈಯಾರ ಮೂರುಲೋಕ ಕರ್ತಕಾಣೆ
ತಕ್ಕ ತೈಯಾ ತೈಯಾನಂದಕ್ಕಕಾಣೆ

ಮನೆ ಮನೆಡಪ್ಪಲಿ ದಿಮ್ಮಿಕಾಲೆ
ಆತ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ರೂ ಒಲ್ಲನಂತೆಕಾಣೆ
ತನಿವಣ್ಣನಿಡಬೇಕಂತೆಕಾಣೆ
ಗೌರಿ ಮನಸಾ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರನಂತೆಕಾಣೆ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜಾನಪದ

Tag: Shivanu bhikshake banda, shivanu bikshake banda

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: