ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ


ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ
ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರೆಂದರಿ  ಮನವೇ
ನಿರುತ ನೀ ಗುರು ಪದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೆ
ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲವು ಓಡಿ ಪೋಗುವುವು 

ಜಲಜಮಣಿ ಕಮಂಡಲ ದಂಡದಿಂದೊಪ್ಪುವ
ಕಮಲೇಶ ಪ್ರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರರು
ಕಲಿಯುಗದಲಿ ಕಾಮಧೇನು ಸುರ ತರುವಂತೆ
ಎಲ್ಲರಿಷ್ಟವನೀವ ಗುರುವೆಂದರಿವರಯ್ಯಾ

ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ
ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರೆಂದರಿ  ಮನವೇ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕಮಲೇಶ ವಿಠಲರು


Tag: Hari Sarvottama

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: