ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ನಾನು ಸರಸಿ ನೀನು ಅರಸ


ನಾನು ಸರಸಿ ನೀನು ಅರಸ
ಆಳಿ ನೋಡ ಬಾ
ನಾನು ನೀರೆ ನೀನು ನಲ್ಲ
ಬಾಳಿ ನೋಡ ಬಾ

ನಾನು ಹಣ್ಣು ನೀನು ಗಿಳಿಯು
ಕುದುಕಿ ನೋಡ ಬಾ
ನಾನು ಗೆಳತಿ ನೀನು ಗೆಳೆಯ
ಬದುಕ ಮಾಡ ಬಾ

ನಾನು ನೋಟ ನೀನು ಕಣ್ಣು
ಬೆಳಕ ನೀಡ ಬಾ
ನಾನು ಮಾಯೆ ನೀನು ಈಶ
ಮೋಡಿಯಾಡ ಬಾ

ಗಾಳಿ ನಾನು ಬಾನು ನೀನು
ಮೂಡಿ ನೋಡ ಬಾ
ಗೀತ ನಾನು ಈತ ನೀನು
ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡ ಬಾ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ


Tag: Naanu sarasi neenu arasa

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: