ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2013

ದೀನ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ

ದೀನ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ
ಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಂದಿರುವೆ
ಜ್ಞಾನ ಭಿಕ್ಷೆಯ ನೀಡಿ
ದಯೆ ತೋರಿ ಗುರುವೇ

ಕೃಷ್ಣನಾಲಯದಾಚೆ ನಿಂತ
ಕನಕನ ರೀತಿ
ಕಾದಿರುವೆ ಕಾತುರದೆ
ಎನ್ನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿಸದೆ ಗುರುವೆ

ದ್ರೋಣರಾ ಬಳಿ ಬಂದ
ಏಕಲವ್ಯನ ತೆರದೆ
ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಬಯಸಿ
ನಾ ಬಂದೆ ತಂದೆ

ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಬಳಿಯೆ ಎನಗೆ
ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ
ಸಂಗೀತ ಸುಧೆಯ ಹರಿಸಿ ಸಲಹಿ
ಎನ್ನನು ಗುರುವೆ ಗುರುವೆ ಗುರುವೆ

ಚಿತ್ರ: ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ
ರಚನೆ:  ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಸಂಗೀತ: ಜಿ. ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್
ಗಾಯನ: ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
Tag: deena na banidruve, dheena naa bandiruveಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: