ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ
ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನೀ ಶ್ರೀಪಾದಮೇ ಶರಣು

ಕಮಲಾಸತಿ ಮುಖಕಮಲ ಕಮಲಹಿತ
ಕಮಲಪ್ರಿಯ ಕಮಲೇಕ್ಷಣ
ಕಮಲಾಸನಹಿತ ಗರುಡಗಮನ ಶ್ರೀ
ಕಮಲನಾಭ ನೀ ಪದಕಮಲಮೇ ಶರಣು

ಪರಮ ಯೋಗಿಜನ ಭಾಗಧೇಯ ಶ್ರೀ
ಪರಮಪುರುಷ ಪರಾತ್ಪರ
ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾಣುರೂಪ ಶ್ರೀ
ತಿರುವೆಂಕಟಗಿರಿದೇವಾ ಶರಣು

ರಚನೆ: ಅಣ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರು


Tag: Srimannarayana

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: