ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2013

ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ


ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು
ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೇನು ಅಮ್ಮಿಯ ಬೇಡೆನು
ಮಮ್ಮು ಉಣ್ಣುತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ

ಹೆಣ್ಣುಗಳಿರುವಲ್ಲಿ ಪೋಗಿ ಅವರ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲವೆ
ಕಿಣ್ಣರ ಬಡಿಯೆನು, ಅಣ್ಣನ ಬೈಯೆನು
ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೇಡೆನು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ
ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು

ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗೆ ಕಾಣೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು
ಹಾವಿನೊಳಾಡೆ ಕಾಣೆ
ಆವಿನ ಮೊಲೆಯೂಡೆ ಕರುಗಳ ಬಿಡೆ ನೋಡೆ
ದೇವರಂತೆ ಒಂದು ಠಾವಿಗೆ ಕೂಡುವೆ
ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮಾ

ಮಗನ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಗೋಪಿದೇವಿ
ಮುಗುಳು ನಗುವ ನಗುತ
ಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲನ
ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು ಮೋಹದಿಂದಾಗ
ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮಾ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪುರಂದರದಾಸರು

ಚಿತ್ರ: ಅನುರಾಧಾ
ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್ ಮತ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರ
ಗಾಯನ: ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಾನಕಿ

ಚಿತ್ರಗೀತೆಗೆ ಕೊಂಡಿ


ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆ ಇಲ್ಲಿದೆಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: