ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2013

ಮುದ್ದು ತಾರೋ ರಂಗ ಎದ್ದುಬಾರೋ


ಮುದ್ದು ತಾರೋ ರಂಗ ಎದ್ದುಬಾರೋ
ಅಂದವಾದ ಕರ್ಪೂರದ ಕರಡಿಗೆಯ ಬಾಯಲೊಮ್ಮೆ
ಮುದ್ದು ತಾರೋ ರಂಗ ಎದ್ದುಬಾರೋ

ವಿಷವನುಣಿಸಲು ಬಂದ ಅಸುರೆ ಪೂತನಿಯ ಕೊಂದ
ವಶವಲ್ಲವೋ ಮಗನೆ ನಿನ್ನ ವಿಷವನುಂಡ ಬಾಯಲೊಮ್ಮೆ
ಮುದ್ದು ತಾರೋ ರಂಗ ಎದ್ದುಬಾರೋ

ಕಡೆವ ಸಮಯಕೆ ಬಂದು ಕಡೆವ ಸತಿಯ ಕಯ್ಯ ಪಿಡಿದು
ಕಡೆವ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಸರನೆಲ್ಲ ಒಡನೆ ಮೆದ್ದ ಬಾಯಲೊಮ್ಮೆ
ಮುದ್ದು ತಾರೋ ರಂಗ ಎದ್ದುಬಾರೋ

ತೊರವೆಯ ನರಸಿಂಹ ವರದ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲ
ಹರವಿ ಹಾಲನೆಲ್ಲ ಕುಡಿದ ನೊರೆ ಹಾಲಿನ ಬಾಯಲೊಮ್ಮೆ
ಮುದ್ದು ತಾರೋ ರಂಗ ಎದ್ದುಬಾರೋ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪುರಂದರದಾಸರು

Tag: Muddu Taaro Ranga Eddu Baaro, Muddu Taro Ranga Eddu Baro

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: