ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2013

ಒಂದು ಸಂಜೆ


ಮೌನ ತಬ್ಬಿತು ನೆಲವ
ಜುಮ್ಮನೆ..ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ;
ನೋಡಿ ನಾಚಿತು ಭಾನು
ಸೇರಿತು ಕೆಂಪು ಸಂಜೆಯ ಕದಪಲಿ

ಹಕ್ಕಿಗೊರಲಿನ ಸುರತಗಾನಕೆ
ಬಿಗಿಯು ನಸುವೆ ಸಡಿಲಿತು;
ಬೆಚ್ಚಬೆಚ್ಚನೆಯುಸಿರನಂದದಿ
ಗಾಳಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ತೆವಳಿತು

ಇರುಳ ಸೆರಗಿನ ನೆಳಲು ಚಾಚಿತು
ಬಾನು ತೆರೆಯಿತು ಕಣ್ಣನು;
ನೆಲವು ತಣಿಯಿತು,ಬೆವರು ಹನಿಯಿತು
ಭಾಷ್ಪ ನೆನೆಸಿತು ಹುಲ್ಲನು

ಮೌನ ಉರುಳಿತು,ಹೊರಳಿತೆದ್ದಿತು
ಗಾಳಿ ಭೋರನೆ ಬೀಸಿತು;
ತೆಂಗುಗರಿಗಳ ಚಾಮರಕೆ
ಹಾಯೆಂದು ಮೌನವು ಮಲಗಿತು

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಎಂ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗTag: Ondu Sanje, Mouna tabbitu nelava jhummane

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: