ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2013

ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪವು ನೀನು

ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪವು ನೀನು
ಸಿಂಧೂರ ಪ್ರತಿಮೆಯು ನೀನು
ಗಂಧರ್ವ ಗಾನ ವಾಣಿ
ರಾಣಿ ರಾಣಿ ರಾಣಿ ರಾಣಿ ರಾಣಿ
ಎಂದೋ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಾನು
ನಿನ್ನ ಎಂದೊ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಾನು

ಮುಂಜಾನೆ ಹೊನ್ನಿನ ಕಿರಣ
ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ತಾವರೆ ವದನ
ರಾಣೀ, ರಾಣೀ,
ನಿನ್ನ ಚಿಂಕೆ ಕಣ್ಣ ಜಿಗಿದಾಟದಲಿ
ತೂರಾಡಿ ತೂಗಿ ಹೋದೆ
ರಾಣಿ ರಾಣಿ ರಾಣಿ ರಾಣಿ ರಾಣಿ
ಎಂದೋ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಾನು

ಜೇನಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಹ ಮಲ್ಲೆ
ಮಿಂಚಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ನಲ್ಲೆ
ರಾಣೀ, ರಾಣೀ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸವಿಯ ಸಲ್ಲಾಪದಲಿ
ಮರುಳಾಗಿ ಮೌನವಾದೆ
ರಾಣಿ ರಾಣಿ ರಾಣಿ ರಾಣಿ ರಾಣಿ
ಎಂದೋ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಾನು

ಚಿತ್ರ: ರಂಗನಾಯಕಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ
ಸಂಗೀತ: ಎಂ. ರಂಗರಾವ್
ಗಾಯನ: ಪಿ. ಜಯಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಪಿ. ಶೈಲಜಾ


Tag: Mandara Pushpavu neenu, Mandaara pushpavu neenu

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: