ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2013

ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರನೆ

ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರನೆ
ಬೆಳಕ ತೋರಿ ನಡೆಸು ಬಾ ಯೋಗಿವರ್ಯನೆ
ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರನೆ
ಬೆಳಕ ತೋರಿ ನಡೆಸು ಬಾ ಯೋಗಿವರ್ಯನೆ
ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರನೆ

ಮನದ ಆಸೆ ತಿಳಿಸುವಾಸೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ
ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಇಂದು ಎದೆಯಲಿ
ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಏನೆ ಇರಲಿ ಬಾಳ ಹಾದಿಲಿ
ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಸುಮಗಳಾಗಲಿ

ಯಾರ ಯಾರ ಸೇರಿಸುವೆಯೊ ಯಾರೂ ಅರಿಯರು
ಯಾರ ನಗಿಸಿ ಅಳಿಸುವೆಯೋ ಯಾರು ಬಲ್ಲರು
ನೀನು ಕುಣಿಸಿದಂತೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕುಣಿವರು
ಜ್ಯೋತಿ ನೀನು ಬರಿಯ ಮಣ್ಣ ಹಣತೆ ಎಲ್ಲರು

ಚಿತ್ರ: ದೀಪಾ
ಸಾಹಿತ್ಯ : ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ
ಸಂಗೀತ: ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್

ಗಾಯನ: ವಾಣಿಜಯರಾಂ


Tag: Daari kanadaagide raghavendane

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: