ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಜಗದೋದ್ಧಾರನ


ಜಗದೋದ್ಧಾರನ 
ಆಡಿಸಿದಳೆಶೋದಾ 
ಜಗದೋದ್ಧಾರನ

ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ
ಮಗುಗಳ ಮಾಣಿಕ್ಯನ ಆಡಿಸಿದಳೆಶೋದಾ

ನಿಗಮಕೆ ಸಿಲುಕದ ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮನ
ಸುಗುಣಾಂತ ರಂಗನ ಆಡಿಸಿದಳೆಶೋದಾ

ಅಣೋರಣೀಯನ ಮಹತೋಮಹೀಯನ
ಅಪ್ರಮೇಯನ ಆಡಿಸಿದೆಳೆಶೋದಾ

ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪರವಾಸು ದೇವನ
ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ ಆಡಿಸಿದಳೆಶೋದಾ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪುರಂದರದಾಸರುTag: Jagadoddaarana adisidale yashoda

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: