ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಉದಯರಾಗ

ಉದಯರಾಗ

ಮೂಡುವನು ರವಿ ಮೂಡುವನು; ಕತ್ತಲೊಡನೆ ಜಗಳಾಡುವನು;
ಮೂಡಣ ರಂಗಸ್ಥಳದಲಿ ನೆತ್ತರು ಮಾಡುವನು, ಕುಣಿದಾಡುವನು.

ಬೆಳಕಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಾ ಸೂರ್ಯನು; ನೋಡುವನು, ಬಿಸಿಲೂಡುವನು;
ಚಿಳಿಪಿಳಿಹಾಡನು ಹಾಡಿಸಿ ಹಕ್ಕಿಯ, ಗೂಡಿನ ಹೊರ ಹೊರ ದೂಡುವನು.

ಬಂಗಾರದ ಚೆಲು ಬಿಸಿಲ ಕಿರೀಟದ; ಶ್ರಂಗಾರದ ತಲೆ ಎತ್ತುವನು;
ತೆಂಗಿನ ಕಂಗಿನ ತಾಳೆಯ ಬಾಳೆಯ, ಅಂಗಕೆ ರಂಗನು ಮೆತ್ತುವನು.

ಮಾಡಿನ ಹುಲ್ಲಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗೆರೆಯನು; ಎಳೆಯುವನು ರವಿ ಎಳೆಯುವನು;
ಕೂಡಲೆ ಕೋಣೆಯ ಕತ್ತಲೆ ಕೊಳೆಯನು, ತೊಳೆಯುವನು ರವಿ ಹೊಳೆಯುವನು.

ಮಲಗಿದ ಕೂಸಿನ ನಿದ್ದೆಯ ಕಸವನು; ಗುಡಿಸುವನು ಕಣ್ ಬಿಡಿಸುವನು;
ಹುಲುಗಿಡ ಹೂವಿಗೆ ಪರಿಪರಿ ಬಣ್ಣವ ಉಡಿಸುವನು ಹನಿ ತೊಡಿಸುವನು.

ಏರುವನು ರವಿ ಏರುವನು; ಬಾನೊಳು ಸಣ್ಣಗೆ ತೋರುವನು;
ಏರಿದವರು ಚಿಕ್ಕವನಿರಬೇಕೆಲೆಎಂಬಾ ಮಾತನು ಸಾರುವನು.

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾವ್


Tag: Udayaraga, Mooduvanu ravi mooduvanu

5 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

Unknown ಹೇಳಿದರು...

ಮೂಡುವನು ರವಿ ಮೂಡುವನು ... ಈ ಕವನವನ್ನು ಬರೆದವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರು, ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ ರಾಯರು ಅಲ್ಲ

Unknown ಹೇಳಿದರು...

ಮೂಡುವನು ರವಿ ಮೂಡುವನು ... ಈ ಕವನವನ್ನು ಬರೆದವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರು, ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ ರಾಯರು ಅಲ್ಲ

Unknown ಹೇಳಿದರು...

Written by Rahstrakavi Kuvempu

shubha ಹೇಳಿದರು...

ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇದು ಪಂಜೆಯವರ ಕವನವೇ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರದ್ದಲ್ಲ.

Unknown ಹೇಳಿದರು...

It is by G S Shivarudrappa