ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಬಾರೋ ವಸಂತ


ಬಾರೋ ವಸಂತ
ಬಾರೋ ವಸಂತ ಬಾರೋ ಬಾ
ಬಾರೋ ವಸಂತ ಬಾರೋ
ಹೊಸ ಹೊಸ ಹರುಷದ ಹರಿಕಾರ
ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳ ಹೊಸ ಕಾಮನೆಗಳ
ಎದೆಯಲಿ ಬರೆಯುವ ನುಡಿಕಾರ
ಬಾರೋ ವಸಂತ ಬಾರೋ ಬಾ

ಬಾರೋ ಸಂಕಲೆಗಳ ಕಳಚಿ
ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣವನುಣಿಸಿ
ದಣಿದ ಮೈಗೆ ತಂಗಾಳಿಯ ಮನಸಿಗೆ
ನಾಳೆಯ ಸುಖದೃಶ್ಯವ ಸಲಿಸಿ
ಬಾರೋ ವಸಂತ ಬಾರೋ ಬಾ

ಮಗುಚುತ ನಿನ್ನೆಯ ದುಃಖಗಳ
ತೆರೆಯುತ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ
ಹರಸುತ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲು ಕೀಳೆನದೆ
ಸಲಿಸುತ ಭವಿಷ್ಯದಾಸೆಗಳ
ಬಾರೋ ವಸಂತ ಬಾರೋ ಬಾ

ಎಳೆಕಂದನ ದನಿ ಗೆಜ್ಜೆಯಲಿ
ಇನಿಯಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಲಜ್ಜೆಯಲಿ
ಗೋಳುಬಾಳಿನಲಿ ಹಸಿರ ಚಿಮ್ಮಿಸುವ
ಸೃಷ್ಟಿ ಶೀಲ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯಲಿ
ಬಾರೋ ವಸಂತ ಬಾರೋ ಬಾ
ಬಾರೋ ವಸಂತ ಬಾರೋ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಎನ್. ಎಸ್.ಲಕ್ಶ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ

Tag: Baro Vasanta

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: