ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2013

ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತಕ್ಕ


ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತಕ್ಕ ನಂದನವನಕ್ಕ
ಬೆಳಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚುಕ್ಕಿ ಉದಯಾದ ಬಳಿಕ
ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತಕ್ಕ

ಮಂದಗಮನೇಯರೆದ್ದು ಹೊರಟಾರು ಬೀಸಾಕ್ಕ
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯೆಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಾಕ್ಕ
ಮರೀಬಾರದಂಥಾ ಶಬ್ಧಾ
ಮೂರು ಲೋಕಾಕ

ಸಮ ಸಮ ಎರಡು ಪರಡಿ ಕಲ್ಲೂ ಸಮತೂಕ
ನಡುಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ವಂ ತ್ಯಜಿಸವೇಳಾದಕ
ಕಂಠ ಸ್ಥಾನದೊಲಿಂದ ಮುದ್ದು
ಓಲಾಡ್ಯಳ ಬಲಕ

ಕಾಲಕರ್ಮ ಕಾವಲುಗಾರ ಗೂಟೊಂದು ಅದಕ
ಅಷ್ಟಮದ ಬುಟ್ಟಿಯ ಕೇರಿ ಹಾಕಲು ಬೀಸಾಕ
ಸಾಕು ಬೇಕು ತೂಕ ಮಾಡಿ
ಹಾಕು ಎರಡು ಮುಕ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜಾನಪದ ಗೀತೆ

Tag: Koli koogitakka

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: