ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2013

ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಕರುಣಾಕರ


ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಕರುಣಾಕರ
ಪನ್ನಗಶಯನ ಗದಾಧರ

ದೇವಕಿನಂದನ ಹರಿಮಧುಸೂದನ
ಅಸುರಾಂತಕ ಮುರಳೀಧರ
ಬಿಸರುಹನಾಭ ಸರ್ವೇಶನೆ ಮುನಿ-
-ಮಾನಸಸಂಚಾರ ಮಾಧವ

ಪರಮಪುರುಷ ಉರಗಾಶನವಾಹನ
ಕರುಣಾರ್ಣವ ವಡವಾನಲ
ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ ಗಿರಿಜಾವಲ್ಲಭನುತ
ವರಸುಜನಾವಳಿಪಾಲನ

ಕಾಮನಪಿತ ಮುಚಕುಂದವರದ ರಾ- 
-ಜೀವನಯನ ನಾರಯಣ
ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾಂಛನ ಗುರುಮಹೀಪತಿ
ಜೀವನಸಖ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮಹೀಪತಿದಾಸರು
ಗಾಯನ: ಡಾ. ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿ


Tag: Enna Paliso karunakara

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: