ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2013

ಮಂಗಗಳ ಉಪವಾಸ

ಮಂಗಗಳ ಉಪವಾಸ

ಬಾಳೆಯ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದ ಕಾಡೊಳು
ವಾಸಿಸುತಿದ್ದವು ಮಂಗಗಳು 
ಮಂಗಗಳೆಲ್ಲವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ 
ಒಂದುಪವಾಸವ ಮಾಡಿದವು

ಏನೂ ತಿನ್ನದೆ ಮಟ ಮಟ ನೋಡುತ 
ಇದ್ದವು ಮರದಲಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ 
"ನಾಳೆಗೆ ತಿಂಡಿಯ ಈಗಲೇ ಹುಡುಕುವ 
ಬನ್ನಿರಿ " ಎಂದಿತು ಕಪಿಯೊಂದು 

"ಹೌದೌದಣ್ಣಾ" ಎಂದೆನ್ನುತ ಎಲ್ಲವು 
ಬಾಳೆಯ ತೋಟಕೆ ಹಾರಿದವು 
ತೋಟದಿ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣನು ನೋಡಲು 
ಆಶೆಯು ಹೆಚ್ಚಿತು ನೀರೂರಿ 

"ಸುಲಿದೇ ಇಡುವ ಆಗದೆ" ಎಂದಿತು 
ಆಶೆಯ ಮರಿಕಪಿಯೊಂದಾಗ 
"ಹೌದೌದೆನ್ನುತ" ಹಣ್ಣನು ಸುಲಿದವು
ಕೈಯೊಳೆ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿರಲು 

"ಕೈಯ್ಯಲ್ಲೇತಕೆ ಬಾಯೊಳಗಿಟ್ಟರೆ
ಆಗದೆ? " ಎಂದಿತು ಇನ್ನೊಂದು 
ಹಣ್ಣನು ಬಾಯಲಿ ಇಟ್ಟವು 
"ಜಗಿದೇ ಇಡುವೆವು" ಎಂದಿತು 
ಕಪಿ ಮತ್ತೊಂದು 
ಜಗಿದೂ ಜಗಿದೂ ನುಂಗಿದವೆಲ್ಲವು
ಆಗಲೇ ಮುಗಿಯಿತು ಉಪವಾಸ.

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮಚ್ಚಿಮಲೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ರಾವ್

Tag: Mangagala Upavasa, Baleya totada pakkada kadolu

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: