ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಕಾಲ

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಕಾಲ

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ನಕ್ಕು ನಲಿದೆವು ನಾವು
ಕೂಡಿ ಕಲಿತೆವು ಒಡನೆ ಕುಣಿದಾಡುತಾ
ಕಂಡ ಕನಸುಗಳೆಷ್ಟೋ ಆಡಿದಾಟಗಳೆಷ್ಟೋ
ಕೊನೆ ಉಂಟೆ ಮೊದಲುಂಟೆ ಕನಸೆ ಜೀವ

ಉಗಿಯ ನಿಲ್ದಾಣದಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿಯು ನೆರೆಯೆ
ಕ್ಷಣಗಳೆರಡುರುಳೆ
ಹಾದಿ ಹಿಡಿದೂ ನಾವು ಸಾಗಿದಂತೆ ಬಾಳು
ಮತ್ತೆ ಕೂಡುವೆವೆಂಬ ಬಯಕೆ ಬರಡು

ಕಾಲ ಸಾಗುವುದೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಡಿದೆದ್ದಾಗ
ಭೀತಿಯಲಿ ಅಪ್ಪಿದೆವು ಬಯಕೆಗಳನು
ಕಾಲ ಸಾಗುವುದುಂಟೆ ಸಾಗುವುದು ನಾವಂತೆ
ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲೆ,  ನರರೆ ಚರರು.

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಎಸ್. ಅನಂತನಾರಾಯಣ

(ಈ ಗೀತೆ ನನಗಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.  ನನ್ನ ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು.  ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ.  ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಾಳವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಿದೆ.  ತಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪು ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ)

Tag: Ninnedege baruvaga

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: