ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2013

ಯಾವ ಕವಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಕಲ್ಪನೆಯೊ

ಯಾವ ಕವಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಕಲ್ಪನೆಯೊ
ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲಿಯೊ
ದೇವ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಅಮರ ಕಲಾಕೃತಿಯೊ ನೀ
ಯಾವ ಕವಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಕಲ್ಪನೆಯೊ

ಎಲೆಯ ಮರೆಯ ಸುಂದರ ಕೆಂದಾವರೆಯೊ
ನೆಲದ ಮರೆಯ ನವದಿವ್ಯ ರತುನ ಮಣಿಯೊ
ಮುಗಿಲ ಮರೆಯ ಮಿಂಚಿನ ಭವ್ಯಾಂಗನೆಯೊ
ಜಗದ ಚೆಲುವೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬಂದ ಸಿರಿಯೊ
ಯಾವ ಕವಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಕಲ್ಪನೆಯೊ

ನೀನೆ ನನ್ನ ಶೃಂಗಾರ ರಾಜ್ಯ ರಾಣಿ
ನೀನೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಯ ಭವ್ಯ ವಾಣಿ
ನೀನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಯಾನಂದದ ಖಣಿಯು
ನೀನೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಮುದ್ದಿನ ಗಿಣಿಯು

ಯಾವ ಕವಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಕಲ್ಪನೆಯೊ
ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲಿಯೊ
ದೇವ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಅಮರ ಕಲಾಕೃತಿಯೊ ನೀ
ಯಾವ ಕವಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಕಲ್ಪನೆಯೊ

ಚಿತ್ರ: ಚಂದ್ರಹಾಸ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ.ಸದಾಶಿವಯ್ಯ
ಸಂಗೀತ: ಎಸ್.ಹನುಮಂತ ರಾವ್
ಹಾಡಿದವರು: ಘಂಟಸಾಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಲತಾ

ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ

Tag: Yaava kaviya shrungara kalpaneyo, Yava kaviya shrungara kalpaneyo

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: