ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2013

ಬಹು ಜನ್ಮದ ಪೂಜಾಫಲ

ಬಹು ಜನ್ಮದ ಪೂಜಾಫಲ
ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಮ್ಮಿಲನ

ಒಲವಿನ ಸವಿಯಾ ಸವಿಯುವ ಶುಭದಿನ
ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರೇಮಕಲ್ಯಾಣ
ಹೃದಯದ ವೀಣಾ ಮಧುರವಿತಾನ
ಈ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ರಸಜೀವನ

ಸತಿಪತಿ ಒಲಿದಾ ರತಿಪತಿ ಗಾನ
ಅತಿಮಧುರಾದರ ಅಮೃತಪಾನ
ನವರಸಸವಿತಾ ಕಾವ್ಯಸಮಾನ
ಈ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖಸಾಧನ

ಚಿತ್ರ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ
ರಚನೆ: ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಭಾಕರಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಸಂಗೀತ: ಟಿ. ಜಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ
ಗಾಯನ: ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಾನಕಿTag: Bahu janmada pooja phala

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: