ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2013

ಶ್ರೀ ರಂಗಪುರ ವಿಹಾರ ಜಯ


ಶ್ರೀ ರಂಗಪುರ ವಿಹಾರ ಜಯ 
ಕೋದಂಡ 
ರಾಮಾವತಾರ ರಘುವೀರ ಶ್ರೀ
ರಂಗಪುರ ವಿಹಾರ

ಅಂಗಜ ಜನಕ ದೇವ ಬೃಂದಾವನ 
ಸಾರಂಗೇಂದ್ರ ವರದ 
ರಾಮಾಂತರಂಗ
ಶ್ಯಾಮಲ್ಹಾಂಗ ವಿಹಂಗ ತುರಂಗ 
ಸದಯಾಪಾಂಗ ಸತ್ಸಂಗ 

ಪಂಕಜಾಪ್ತ ಕುಲ ಜಲನಿಧಿ 
ಸೋಮ
ವರ ಪಂಕಜ ಮುಖ 
ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ
ಪದ ಪಂಕಜ ಜಿತ ಕಾಮ ರಘು
ರಾಮ
ವಾಮಾಂಕ ಗತ ಸೀತಾ ವರ ವೇಷ
ಶೇಷಾಂಕ ಶಯನ ಭಕ್ತ
ಸಂತೋಷ
ಏನಾಂಕ ರವಿ ನಯನ ಮೃಧು-ತರ
ಭಾಸ
ಅಕಲಂಕ ದರ್ಪಣ ಕಪೋಲ 
ವಿಶೇಷ ಮುನಿ
ಸಂಕಟ ಹರಣ ಗೋವಿಂದ 
ವೆಂಕಟ ರಮಣ ಮುಕುಂದ 
ಸಂಕರ್ಷಣ ಮೂಲ ಕಂದ
ಶಂಕರ ಗುರುಗುಹಾನಂದ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು

Tag: Sreerangapura vihara, sree ranga pura vihara, sri ranga pura vihara, srirangapura vihara

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: