ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2013

ಯಾವ ಹೂವು ಯಾರ ಮುಡಿಗೋ

ಯಾವ ಹೂವು ಯಾರ ಮುಡಿಗೋ
ಯಾರ ಒಲವು ಯಾರ ಕಡೆಗೋ
ಇಂಥ ಪ್ರೇಮದಾಟದೆ
ಯಾರ ಹೃದಯ ಯಾರಿಗೋ
ಯಾವ ಹೂವು ಯಾರ ಮುಡಿಗೋ
ಯಾರ ಒಲವು ಯಾರ ಕಡೆಗೋ

ಮುಖದಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ
ಕಣ್ಣಲೇನೋ ಕಾಮನೆ
ಒಂದು ಮನದ ಯೋಚನೆ
ಒಂದು ಮನಕೆ ಸೂಚನೆ
ಯಾರೂ ಅರಿಯಲಾರರು
ಯಾರ ಪಾಲು ಯಾರಿಗೋ
ಯಾರಿಗೋ

ಒಂದು ಸುಮವು ಅರಳಿತು
ದುಂಭಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿತು
ಮೋಹಪಾಶ ಎಸೆಯಿತೂ
ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿತು
ಇಂಥ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು
ಗುರುವು ಯಾರು ಯಾರಿಗೋ
ಯಾರಿಗೋ

ಎಂದೋ ಹುಟ್ಟಿದಾಸೆಯು
ಇಂದು ಮನವ ತಟ್ಟಿತು
ಮನದ ಕದವ ತೆರೆಯಲು
ಬೇರೆ ಗುರಿಯ ಮುಟ್ಟಿತು
ಯಾರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು
ಯಾರ ಪಯಣ ಎಲ್ಲಿಗೋ
ಎಲ್ಲಿಗೋ

ಚಿತ್ರ: ಬೆಸುಗೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಗಾಯನ: ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ

Tag: Yava hoovu yaara mudigoಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: