ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2013

ಇವಳು ಯಾರು ಬಲ್ಲೆಯೇನು


ಇವಳು ಯಾರು ಬಲ್ಲೆಯೇನು 
ಇವಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಲೇನು
ಇವಳ ದನಿಗೆ ತಿರುಗಲೇನು                    
ಇವಳು ಏತಕೋ ಬಂದು ನನ್ನ ಸೆಳೆದಳು

ಅಡಿಯ ಮುಟ್ಟ ನೀಳ ಜಡೆ 
ಮುಡಿಯ ತುoಬ ಹೂವು ಹೆಡೆ
ಇವಳು ಅಡಿಯನಿಟ್ಟ ಕಡೆ 
ಹೆಜ್ಜೆ ಹಜ್ಜೆಗೆ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ

ಅoಗಾಲಿನ ಸಂಜೆಗೆಂಪು 
ಕಾಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಇಂಪು
ಮೋಹದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕಂಪು 
ಕರೆದುವೆನ್ನನು
ನಾನು ಹಿಡಿಯ ಹೋದೆನು

ಬಂಗಾರದ ಬೆಳಕಿನೊಳಗೆ 
ಮುಂಗಾರಿನ ಮಿoಚು ಬೆಳಗೆ
ಇಳೆಗಿಳಿದಿಹ ಮೋಡದೊಳಗೆ 
ಮೆರೆಯಿತಿದ್ದಳು ನನ್ನ ಕರೆಯುತಿದ್ದಳು

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ: ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮರದ್ದು

Tag: Ivalu Yaru balleyenu


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: