ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಯಾವ ದುಂಬಿಗೆ ಯಾವ ಹೂವು

ಯಾವ ದುಂಬಿಗೆ ಯಾವ ಹೂವು
ಯಾವ ಜಾಣ ಹೇಳುವ
ಯಾರು ಅರಿಯರು ಯಾವ ಹೂವು
ಬೆರೆವುದೊ ನಿನ್ನ ಚರಣವ
ಯಾವ ದುಂಬಿಗೆ ಯಾವ ಹೂವು
ಯಾವ ಜಾಣ ಹೇಳುವ

ಯಾರ ಕೊರಳಲಿ ಯಾವ ಇಂಪನು
ಗುರುವೆ ನೀನಿರಿಸಿರುವೆಯೊ
ಯಾರ ಮನದಲಿ ಯಾವ ಗುಣವನು
ತಂದೆ ನೀ ಬೆರೆಸಿರುವೆಯೊ
ಯಾರ ಬಾಳಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ
ನೆಮ್ಮದಿಯ ತುಂಬಿರುವೆಯೊ
ನೆಮ್ಮದಿಯ ತುಂಬಿರುವೆಯೊ

ಯಾರು ಬಲ್ಲರು ಯಾರ ಪ್ರೇಮಕೆ
ಸೋತು ನೀನು ಒಲಿವೆಯೊ
ಯಾರು ಅರಿಯರು ಯಾರ ಕೂಗಿಗೆ
ನೀನು ಧಾವಿಸಿ ಬರುವೆಯೊ
ಯಾರ ಹೃದಯದ ಗುಡಿಯಲೆಂದು
ಜ್ಯೋತಿ ನೀನಾಗಿರುವೆಯೊ
ಜ್ಯೋತಿ ನೀನಾಗಿರುವೆಯೊ

ಕೋಟಿ ಜನುಮವು ಸಾಲದಾಗಿದೆ
ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ಅರಿಯಲು
ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರನೆ
ನಿನ್ನ ನಾನು ಸೇರಲು
ನಿನ್ನ ಕೂಗಿದೆ ಕಂಗಳು
ಬಂದು ನಿಲ್ಲೆಯ ಮನದೊಳು
ಬಂದು ನಿಲ್ಲೆಯ ಮನದೊಳು

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್


Tag: Yava Dumbige yava huvu, Yava Dhumbige Yaava Hoovu

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: