ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2013

ಯಾರೇ ರಂಗನ ಕರೆಯ ಬಂದವರು


ಯಾರೇ ರಂಗನ ಯಾರೇ ಕೃಷ್ಣನ 
ಯಾರೇ ರಂಗನ ಕರೆಯ ಬಂದವರು

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಪಾಪವಿನಾಶನ 
ಈ ಪರಿಯಿಂದಲಿ ಕರೆಯ ಬಂದವರು

ವೇಣು ವಿನೋದನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನ 
ಜಾಣೆಯರರಸನ ಕರೆಯ ಬಂದವರು

ಕರಿರಾಜ ವರದನ ಪರಮ ಪುರುಷನ 
ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ ಕರೆಯ ಬಂದವರು

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪುರಂದರದಾಸರು

Tag: Yare rangana yare krishnana, Yaare Rangana Yaare Krishnana

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: