ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಹಿಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇಮಲತೆ


ಹಿಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇಮಲತೆ ಅಂಬ 
ಈಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಮಾಮವ

ರಮಾ ವಾಣಿ ಸಂಸೇವಿತ ಸಕಲೇ 
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಾಮ ಸಹೋದರಿ

ಪಾಶಾಂಕುಶೇಶು ದಂಡಕರೇ ಅಂಬಾ 
ಪರಾತ್ಪರೆ ನಿಜ ಭಕ್ತಪರೇ
ಆಶಾಂಬರೇ ಹರಿಕೇಶ ವಿಲಾಸೇ 
ಆನಂದ ರೂಪೇ ಅಮಿತ ಪ್ರತಾಪೇ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮುತ್ತಯ್ಯ ಭಾಗವತರುTag: Himagiri tanaye hemalathe

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: