ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಶರಣೆಂಬೆ ವಾಣಿ


ಶರಣೆಂಬೆ ವಾಣಿ ಪೊರೆಯೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ 

ವಾಗಭಿಮಾನಿ ವರ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ
ಸುಂದರವೇಣಿ ಸುಚರಿತ್ರಾಣಿ 

ಜಗದೊಳು ನಿಮ್ಮ ಪೊಗಳುವೆನಮ್ಮ
ಹರಿಯ ತೋರಿಸೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆನಮ್ಮ 
ಪಾಡುವೆ ಶ್ರುತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಮತಿಯ
ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಸೋದರಸೊಸೆಯ 

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪುರಂದರದಾಸರು


Tag: Sharanembe vani

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: