ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2013

ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟರೋ ಮನವಿಲ್ಲದೆ


ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟರೋ ಮನವಿಲ್ಲದೆ 
ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಕೆಟ್ಟರೋ ನಿಜವಿಲ್ಲದೆ 
ಮಾಡಿದೆನೆನ್ನದಿರಾಲಿಂಗಕೆ 
ನೀಡಿದೆನೆನ್ನದಿರಾಜಂಗಮಕೆ
ಮಾಡಿದ್ದು ನೀಡಿದ್ದು ಮನದಲಿ ನೆನೆದರೆ  
ಪೀಡಿಸಿ ಕಾಡಿತು ಶಿವನಾ ಡಂಗುರ.
ಮಾಡುವ ನೀಡುವ ನಿಜಮನ ಉಳ್ಳವರ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ
ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯ 

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಬಸವಣ್ಣನವರು

Tag: Maadi maadi kettaro manavillade

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: