ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 2013

ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ

ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ
ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ

ನಾ ಮುತ್ತಾದೆ

ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ
ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆಹಾಲ ಬೆಳಕಿನಲಿ ಬಿಳಿಯ ಕಮಲದಲಿ

ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರವನು ಧರಿಸಿ
ಬಿಳಿಯ ಕುಸುಮಗಳ ಮಾಲೆ ಕೊರಳಲಿರೆ
ಬೆಳ್ಳಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬೆಳಕನು
ನನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ
ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬೆಳಕನು
ನನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ
ಏಳು ಮಗುವೆ ಮೇಲೇಳು ಎಂದು
ಹೊಸ ಬಾಳು ತಂದೆಯಮ್ಮ
ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ
ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆಅಂಧಕಾರದಲಿ ನೊಂದು ಬಳಲುತಿರೆ

ಬಂದು ಕೈಯ್ಯ ಹಿಡಿದೆ
ಕಂದ ಏಕಳುವೆ
ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಇದೆ
ಎಂದು ನೀನೆ ನುಡಿದೆ
ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯವೊ
ನಾನೆಂದೊ ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯೊ
ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯವೊ
ನಾನೆಂದೊ ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯೊ
ಇಂದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ನಾನು ಆನಂದ ಪಡೆದೆನಮ್ಮ
ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ
ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ
ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ
ನಾ ಮುತ್ತಾದೆ
ಶಾರದೆ ಶಾರದೆ ಶಾರದೆಸಾಹಿತ್ಯ: ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್

ಸಂಗೀತ: ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಗಾಯನ: ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂಗಾಯನ: ಕೆ. ಜೆ. ಏಸುದಾಸ್


Tag: Sharade Daye Torideಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: