ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2013

ನಮ್ಮಂತೆಯೇ!


ಟಾಗೂರರ ಪದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ,
ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೋಡಿದ
ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಉದ್ಗರಿಸುತ್ತಾನೆ:
ಕಳ್ಳನೆಂದರೆ ನಾನು ಏನೋ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ;
ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ!

ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ
ಒಂದು ಸಂಗತಿ:
ಒಮ್ಮೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು
ಮಹಾರಾಣಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಳು.
ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪರದೆ ಸರಿಸಿ ನಮ್ಮತ್ತ ನೋಡಿದಳು;
ರಾಣಿ ಎಂದರೆ ಏನೋ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು;
ಅಯ್ಯೋ! ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇದ್ದಳು!

ಈಚೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ
ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಿದೆ.
ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಂದರೆ
ಏನೋ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ;
ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಂತೆಯೆ,
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ!

ಒದ್ದೆಯಾದದ್ದೇಕೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು?

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ (ಸಿ. ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್)

Tag: Nammanteye

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: