ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 6, 2013

ಅಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೀಗಿತ್ತು!


ಜಾತಿಸಂಕರವಿಲ್ಲ ಜಡದೇಹಿಗಳಿಲ್ಲ
ನೀತಿ ಹೀನರು ಚೋರರಿಲ್ಲ
ಘಾತುಕರಿಲ್ಲ ದುರ್ಜನರಿಲ್ಲ ಕರ್ಣಾಟಕ
ರೀತಿಯನೆಂತು ಬಣ್ಣಿಪೆನು

ತೊರೆಗೂಡಿದ ನದಿ ನದಿಯ ಕಾಲುವೆಗಳು
ಪರಿದು ಕೂಡಿದ ಕೆರೆಯಿಂದ
ಕೆರೆತೊರೆ ನಡಿಯಾರಾಮ ರಂಜಿಸುತಿಹ
ಪುರವಿಹುವಾ ದೇಶದೊಳಗೆ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಗೋವಿಂದ ವೈದ್ಯ
(ಕ್ರಿ.ಶ. 1648 - ಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಿಜಯ)

ಚಿತ್ರ: ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: