ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2013

ಯಾವುದೀ ಪ್ರವಾಹವು ?

ಯಾವುದೀ ಪ್ರವಾಹವು ?

ಯಾವುದೀ ಪ್ರವಾಹವು ?
ಮನೆ ಮನಗಳ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊರೆದು
ಬುಸುಗುಡುತ್ತ ಧಾವಿಸುತಿದೆ
ಯಾವುದೀ ಪ್ರವಾಹವು ? -

ಗುಡಿ-ಗೋಪುರ ಉರುಳುತಿವೆ
ಹಳೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ ತೇಲುತಿವೆ
ದೀಪವಾರಿ, ತಂತಿ ಹರಿದು
ವಾದ್ಯವೃಂದ ನರಳುತಿವೆ.

ಎದೆ ಎದೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದ
ಸೇತುವೆಗಳು ಮುರಿದಿವೆ
ಭಯ-ಸಂಶಯ-ತಲ್ಲಣಗಳ
ಕಂದರಗಳು ತೆರೆದಿವೆ,

ಮುಖ ಮುಖವೂ ಮುಖವಾಡವ
ತೊಟ್ಟು ನಿಂತ ಹಾಗಿವೆ.
ಆಡುತಿರುವ ಮಾತಿನೊಳಗೆ
ಹೃದಯ ಕಾಣದಾಗಿದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: