ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2013

ವದಸಿ ಯದಿ ಕಿಂಚದಪಿ ದಂತ ರುಚಿ ಕೌಮುದೀ

ವದಸಿ ಯದಿ ಕಿಂಚದಪಿ ದಂತ ರುಚಿ ಕೌಮುದೀ
ಹರತಿ ದರ ತಿಮಿರಂ ಅತಿ ಘೋರಂ
ಸ್ಫುರದಧರ ಶೀದವೇ ತವ ವದನ ಚಂದ್ರಮಾ
ರೋಚಯತು ಲೋಚನ ಚಕೋರಂ
ಪ್ರಿಯೇ ಚಾರುಶೀಲೇ, ಪ್ರಿಯೇ ಚಾರು ಶೀಲೇ
ಮುಂಚ ಮಯಿಮಾನಂ ಅನಿದಾನಂ
ಸಪದಿ ಮದನಾನಲೋ ದಹತಿ ಮಮ ಮಾನಸಂ
ದೇಹಿ ಮುಖ ಕಮಲ ಮಧುಪಾನಂ

ಚಿತ್ರ: ಹಂಸಗೀತೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜಯದೇವಕವಿ
ಸಂಗೀತ: ಟಿ. ಜಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ
ಗಾಯನ: ಎಂ. ಬಾಲಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ


Tag: Vadasi yadi kinchadapiಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: