ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2013

ಏಳೆನ್ನ ಮನದನ್ನೆ ಏಳು ಮುದ್ದಿನ ಕನ್ನೆ


ಏಳೆನ್ನ ಮನದನ್ನೆ ಏಳು ಮುದ್ದಿನ ಕನ್ನೆ
ಏಳು ಮಂಗಳದಾಯಿ ಉಷೆಯ ಗೆಳತಿ
ಏಳು ಮುದ್ದಿನ ಚಂಡೆ ಏಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ
ಏಳು ಬಣ್ಣದ ಬಿಲ್ಲೆ ಮಾಟಗಾತಿ

ಏಳೆನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಏಳು ಭಾವದ ರಾಣಿ
ನೋಡು ಮೂಡಣದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಮಿಲನ
ಮರೆದುದಿಯ ತೋರಣದಿ ಹೊಂಬಿಸಿಲ ಬಾವುಟವು
ಗಾಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲದರ ಚಲನ ವಲನ

oಜಿನರಳೆಯ ಹಿಂಜಿ ತೋರುತಿಹ ನೇಸರನು
ಹಿಮಮಣಿಯ ದರ್ಪಣದಿ ತನ್ನ ಕಂಡು
ಮಿರುಗಿ ಹೋಗರೇರಿಹನು ಏಳೆನ್ನ ಹೊಂಗೆಳತಿ
ಮೊಗದಾ ಜವನಿಕೆ ತೊರೆದು ನಗೆಯ ನೀಡು

ಲಲಿತ ಶೃoಗಾರ ರಸಪೂರ್ಣೆ ಚoದಿರವರ್ಣೆ
ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯಲು ಒಂದು ಮುತ್ತನಿಡುವೆ
ನಿನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿದ್ದೆ ಸವಿಗನಸ ಕಥೆ ಹೇಳು
ಒಂದು ಚಣ ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಡುವೆ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿTag: Elenna manadanne

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: