ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2013

ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋ ರಿಚ್

ನಿನ್ನ ಭವಿತವ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಮಹಾನ್ ಶಿಲ್ಪಿ.
ನೀನು  ನಿನ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಬಲ್ಲೆ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಏನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ಆಗಿಸಬಲ್ಲೆ
-ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹಿಲ್
(ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುವ ‘Think and Grow Rich’ ಗ್ರಂಥದ ಲೇಖಕರು)

Tag: Think and Grow Rich

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: