ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ


ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ
ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ
ಪರಿ ಪರಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿದರೇನು
ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು ಭಕುತಿ

ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರವ ಓದಿದರಿಲ್ಲ
ಮೂರು ಪುರಾಣವ ಮುಗಿಸಿದರಿಲ್ಲ
ಸಾರ ನ್ಯಾಯ ಕಥೆಗಳ ಕೇಳಿದರಿಲ್ಲ
ಧೀರನಾಗಿ ತಾ ಪೇಳಿದರಿಲ್ಲ

ಕೊರಳೊಳು ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದರಿಲ್ಲ,
ಬೆರಳೊಳು ಜಪಮಣಿ ಜಪಿಸಿದರಿಲ್ಲ
ಮರುಳನಾಗಿ ಶರೀರಕೆ ಬೂದಿ
ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ತಾ ತಿರುಗಿದರಿಲ್ಲ

ನಾರಿಯ ಭೋಗ ಅಳಿಸಿದರಿಲ್ಲ
ಶಾರೀರಿಕ ಸುಖವ ಬಿಡಿಸಿದರಿಲ್ಲ
ನಾರದವರದ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ
ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಾ ಪಡೆಯುವ ತನಕ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪುರಂದರದಾಸರು

ಮತ್ತೊಂದು  ರೀತಿ  ಸಾಹಿತ್ಯ


ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ
ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ
ಪರಿ ಪರಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿದರೇನು
ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು ಭಕುತಿ

ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರವ ಓದಿದರಿಲ್ಲ
ಮೂರಾರು  ಪುರಾಣ ಮುಗಿಸಿದರೇನು
ಸಾರಿ ಸಜ್ಜನರ  ಸಂಘವ  ಮಾಡದೆ
ಧೀರನೆಂದು  ತಾ ತಿರುಗಿದರೇನು

ಕೊರಳೊಳು ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿದರೇನು,
ಬೆರಳೊಳು ಜಪಮಣಿ ತಿರುಗಿದರೇನು
ಮರಳಿ ಮರಳಿ ತಾ ಹೊರಳಿ ಬೂದಿಯೊಳು
ಮರುಳನಂದದಿ  ತಿರುಗಿದರೇನು

ದಾರುಣಿಯೆಲ್ಲಾ ಆಳಿದರೇನು
ಶರೀರ  ಸುಖವನು ಬಿಡಿಸಿದರೇನು
ಮಾರಜನಕ ಸಿರಿ  ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ
ಸಾರ ಮಹಿಮೆಯೆಲ್ಲ ತೋರಬಲ್ಲ
ಸದ್ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ
ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ


ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪುರಂದರದಾಸರು
ಗಾಯನ:  ಎಂ. ಎಸ್.  ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ
https://www.youtube.com/watch?v=9pfDWoP-PRU
Tag: Guruvina Gulamanaguva tanaka

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: