ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2013

ತಿರುಪತಿಗಿರಿ ವಾಸ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ

ಕಲ್ಯಾಣದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ
ಶ್ರೀಮದ್ ವೇಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ

ತಿರುಪತಿ ಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ
ನೀನೊಲಿದ ಮನೆ ಮನೆಯು ಲಕ್ಸ್ಮೀ ನಿವಾಸ
ತಿರುಪತಿ ಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ

ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಂಹಾಡ ಪಾಲ
ಅಲಮೇಲುಮಂಗ ಮನೊಲ್ಲಾಸ ಲೋಲ
ತಿರುಪತಿ ಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ

ಪಂಕಜಲೋಚನ ಪತಿತೋದ್ದಾರ ಸಂಕಟಹರಣ ಸುಧಾರಸಧಾರ
ಶಂಖ ಚಕ್ರಧರ ಶ್ರೀಕರ ಸುಂದರ ನಿತ್ಯ ವಿನೂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ
ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರ ಸಕಲ ಸೂತ್ರಧಾರ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ

ತಿರುಪತಿ ಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ
ನೀನೊಲಿದ ಮನೆ ಮನೆಯು ಲಕ್ಸ್ಮೀ ನಿವಾಸ
ತಿರುಪತಿ ಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ

ಚಿತ್ರ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಸಂಗೀತ: ಟಿ ಜಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ
ಗಾಯನ: ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ, ಪಿ. ಸುಶೀಲ

Tag: Tirupati girivaasa sri venkatesha, triupati girivasa sri venkatesha


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: