ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 19, 2014

ಕೆಂಪಾದವೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾದವೋ

ಕೆಂಪಾದವೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾದವೋ

ಕೆಂಪಾದವೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾದವೋ
ಹಸುರಿದ್ದ ಗಿಡಮರ 
ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದ ಹೂವೆಲ್ಲ 
ನೆತ್ತರ ಕುಡೀದ್ಹಾಂಗೆ ಕೆಂಪಾದವು

ಹುಲ್ಲು ಬಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾದವೂ

ಊರು ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಕೆಂಪಾದವೂ


ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ನಡೆದಾಗ 

ನೀಲ್ಯಾಗಿ ನಲಿದಂತ
ಕಾಯುತ್ತ ಕುಂತಾಗ 
ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕವಿದಂತ
ನುಡಿ ನುಡಿದು ಹೋದಾಗ 
ಪಚ್ಚೆಯ ತೆನೆಯಂತ
ಭೂಮಿಯು ಎಲ್ಲಾನು ಕೆಂಪಾದವೂ
ನನಗಾಗ ಕೆಂಪಾದವೂ


ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ನಡೆದಾಗ 

ನೀಲ್ಯಾಗಿ ನಲಿದಂತ
ಕಾಯುತ್ತ ಕುಂತಾಗ 
ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕವಿದಂತ
ನುಡಿ ನುಡಿದು ಹೋದಾಗ 
ಪಚ್ಚೆಯ ತೆನೆಯಂತ
ಭೂಮಿಯು ಎಲ್ಲಾನು ಕೆಂಪಾದವೂ
ನನಗಾಗ ಕೆಂಪಾದವೂ

ಕೆಂಪಾದವೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾದವೋ

ಕೆಂಪಾದವೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾದವೋ


ರಚನೆ: ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್
ಸಂಗೀತ: ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್

ಗಾಯನ: ಎಸ್ ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ

Tag: Kempadavo ella kempadavo

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: