ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಳು ಭಜುಮನಶ್ರೀ ರಾಮ ಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಳು ಭಜುಮನ, ಹರಣ ಭವ ಭಯ ದಾರುಣಂ
ನವಕಂಜ ಲೋಚನ, ಕಂಜಮುಖ ಕರ, ಕಂಜ ಪದ ಕಂಜಾರುಣಂ
ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ್

ಕಂದರ್ಪ ಅಗಣಿತ ಅಮಿತ ಛವಿ, ನವ ನೀಲ ನೀರಜ ಸುಂದರಂ,
ಪಟ ಪೀತ ಮಾನಹು  ತಡಿತ ರುಚಿ-ಶುಚಿ, ನೌಮಿ ಜನಕ ಸುತವರಂ
ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ್

ಭಜ ದೀನಬಂಧು ದಿನೇಶ ದಾನವ, ದೈತ್ಯ ವಂಶ ನಿಕಂದನಂ                    
ರಘುನಂದ ಆನಂದ ಕಂದ  ಕೌಶಲ, ಚಂದ್ರ ದಶರಥ ನಂದನಂ
ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ 

ಶಿರ ಮುಕುಟ ಕುಂಡಲ ತಿಲಕ ಚಾರು ಉದಾರು ಅಂಗ ವಿಭೂಷಣಂ
ಆಜಾನುಭುಜ ಶರ ಚಾಪ-ಧರ, ಸಂಗ್ರಾಮ ಜಿತ-ಖರ ಧೂಷಣಂ

ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್...

ಇತಿ ವದತಿ ತುಳಸೀದಾಸ ಶಂಕರ, ಶೇಷ ಮುನಿಮನ ರಂಜನಂ
ಮಮ ಹೃದಯ ಕಂಜ ನಿವಾಸ ಕುರು, ಕಾಮಾದಿ ಖಲ-ದಲ-ಗಂಜನಂ
ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್...

ಸಾಹಿತ್ಯ: ತುಳಸೀದಾಸರು

Tag: Sri Ramachandra kripalu bhajamana

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: