ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2013

ಇದು ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯಾ

ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯಾ
ಇದು ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯಾ
ನೀ ಸೂತ್ರಧಾರಿ
ನಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ
ದಡವ ಸೇರಿಸಯ್ಯಾ
ಬೊಂಬೆ ಆಟವಯ್ಯಾ

ಯಾವ ಕಾಲಕೆ
ಯಾವ ತಾಣಕೆ
ಏಕೆ ಕಳಿಸುವೆಯೊ
ನಾ ಅರಿಯೇ
ಯಾರ ಸ್ನೇಹಕೆ
ಯಾರ ಪ್ರೇಮಕೆ
ಯಾರ ನೂಕುವೆಯೋ
ನಾ ತಿಳಿಯೇ
ನಡೆಸಿದಂತೆ ನಡೆವೆ
ನುಡಿಸಿದಂತೆ ನುಡಿವೆ
ವಿನೋದವೊ ವಿಷಾದವೋ
ತರುತ ಇರುವೆ ದಿನವು
ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯಾ

ಯಾರ ನೋಟಕೆ
ಕಣ್ಣ ಬೇಟೆಗೆ
ಸೋತು ಸೊರಗುವೆನೊ
ನಾ ಅರಿಯೆ
ಯಾವ ಸಮಯಕೆ
ಯಾರ ಸರಸಕೆ
ಬೇಡಿ ಕೊರಗುವೆನೊ
ನಾ ತಿಳಿಯೆ
ಕವಿತೆ ನುಡಿಸಿ ಬಿಡುವೆ
ಕವಿಯ ಮಾಡಿ ನಗುವೆ
ಸಂಗೀತವೊ ಸಾಹಿತ್ಯವೊ
ಸಮಯ ನೋಡಿ ಕೊಡುವೆ
ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯಾ
ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯಾ
ಇದು ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯಾ
ನೀ ಸೂತ್ರಧಾರಿನಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ
ದಡವ ಸೇರಿಸಯ್ಯಾ
ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯಾ

ಚಿತ್ರ: ಶೃತಿ ಸೇರಿದಾಗ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ
ಸಂಗೀತ: ಟಿ. ಜಿ.  ಲಿಂಗಪ್ಪ
ಗಾಯನ: ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ವಾಣಿ ಜಯರಾಂ


Tag: Idu bombeyatavayya, Idhu bombeyaatavayya

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: