ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2013

ಶರಣೆಂಬೆ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ

ಶ್ರೀಮಾತೆ ಪಂಪಾಂಬೆ, ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಜಗದಾಂಬೆ,
ಬೆಳಗಾಯಿತು ಏಳಮ್ಮಾ, ಶರಣು ಶರಣೆಂಬೆ

ಶರಣೆಂಬೆ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ
ಮಾತೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ
ಈರೇಳು ಧರೆಯಾಳೋ
ಮಾತೇ ವಿಧಾತೆ
ಶರಣೆಂಬೆ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ

ಸತಿಶಕ್ತಿಧಾತೆ ತುಳಸೀಮಾತೇ
ಆರೋಗ್ಯಧಾತೆ ಶ್ರೀಗೊಮಾತೆ
ಶರಣೆಂಬೆ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ

ಕನ್ನಡ ಒಡೆಯರ ಕುಲದೇವತೆ
ಅನ್ಯರ ನಾ ಬೇಡಿ ಸಾಕಾಯಿತೇ
ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗುರುವಿನ ಮನದೇವತೆ
ನೀಯೇ ಕಾಯೇ ಶ್ರೀಮಾತೆ
ಶರಣೆಂಬೆ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ
ಈರೇಳು ಧರೆಯಾಳೋ
ಮಾತೇ ವಿಧಾತೆ
ಶರಣೆಂಬೆ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ

ಚಿತ್ರ: ಸತೀಶಕ್ತಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಸಂಗೀತ: ಟಿ. ಜಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ
ಗಾಯನ: ಪಿ. ಲೀಲಾ

Tag: sharanembe sri lalithe, sharanember sree laliteಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: