ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2014

ಹಾಡು ಕೋಗಿಲೆ ನಲಿದಾಡು ಕೋಗಿಲೆ


ಹಾಡು ಕೋಗಿಲೆ ನಲಿದಾಡು ಕೋಗಿಲೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ
ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಎಂದು ಹಾಡು ಈಗಲೆ
ಎಂದು ಹಾಡು ಈಗಲೇ

ಹರಿವ ನದಿಯ ಕಲರವದಲಿ
ನಿನ್ನ ದನಿಯು ಸೇರಲಿ
ಗಾಳಿಯೊಡನೆ ತೇಲಿ ಹೋಗಿ
ದೂರ ದೂರ ಸಾಗಲಿ
ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ
ಮಧುರ ಗಾನ ಕೇಳಲಿ
ಮಧುರ ಗಾನ ಕೇಳಲೀ

ಮಧುವನರಸಿ ಹೋಗುತಿರುವ
ದುಂಬಿಗಳು ಕೇಳಲಿ
ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದ ದನಿಗೆ
ತಮ್ಮ ಶೃತಿಯ ಬೆರಸಲಿ
ಕುಸುಮ ಕುಸುಮದಲ್ಲು ಅವನ
ನಾಮ ತುಂಬಿ ಹೋಗಲಿ
ನಾಮ ತುಂಬಿ ಹೋಗಲೀ

ನಿನ್ನ ದನಿಯ ಸವಿಯ ಕೇಳಿ
ಜೀವ ರಾಶಿ ನಲಿಯಲಿ
ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ನಿನ್ನ ಸ್ವರಕೆ
ಕೊರಳ ಬೆರಸಿ ಹಾಡಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರನೆಂಬ ಧ್ಯಾನ
ಜಗವನೆಲ್ಲ ಕುಣಿಸಲಿ
ಜಗವನೆಲ್ಲ ಕುಣಿಸಲೀ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್

ಗಾಯನ: ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್

Tag: Haadu Kogile Nalidaadu kogile

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: