ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 26, 2014

ಇನ್ನೂ ದಯ ಬಾರದೇ ದಾಸನ ಮೇಲೆ


ಇನ್ನೂ ದಯ ಬಾರದೇ ದಾಸನ ಮೇಲೆ 
ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿಯೇ
ಇನ್ನೂ ದಯ ಬಾರದೇ, ದಾಸನ ಮೇಲೆ...

ನಾನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ 
ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಲಿದು ಹುಟ್ಟೀ 
ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ನರಕದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು
ನೀನೆ ಗತಿ ಎಂದು ನಂಬಿದ ದಾಸನ ಮೇಲೆ
ಇನ್ನೂ ದಯ ಬಾರದೇ ದಾಸನ ಮೇಲೆ 

ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ
ದಾನವಾಂತಕ ನಿನ್ನಾ ಅಧೀನವಲ್ತೇ... 
ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಮಿ
ಶ್ರೀನಾಥ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ದಾಸನ ಮೇಲೆ –
ಇನ್ನೂ ದಯ ಬಾರದೇ ದಾಸನ ಮೇಲೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪುರಂದರದಾಸರು
ಗಾಯನ: ಮುಂಬೈ ಸಹೋದರಿಯರು

Tag: Innoo daya barade


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Manjunath ಹೇಳಿದರು...

ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಲಿದು ಹುಟ್ಟೀ - Edu "Nalidu" alla...it should be "Beledu"