ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2015

ಶ್ರೀ ರಂಗಪುರ ವಿಹಾರ


ಶ್ರೀ ರಂಗಪುರ ವಿಹಾರ ಜಯ
ಕೋದಂಡ
ರಾಮಾವತಾರ ರಘುವೀರ ಶ್ರೀ
ರಂಗಪುರ ವಿಹಾರ

ಅಂಗಜ ಜನಕ ದೇವ ಬೃಂದಾವನ
ಸಾರಂಗೇಂದ್ರ ವರದ
ರಾಮಾಂತರಂಗ
ಶ್ಯಾಮಲ್ಹಾಂಗ ವಿಹಂಗ ತುರಂಗ
ಸದಯಾಪಾಂಗ ಸತ್ಸಂಗ

ಪಂಕಜಾಪ್ತ ಕುಲ ಜಲನಿಧಿ
ಸೋಮ
ವರ ಪಂಕಜ ಮುಖ
ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ
ಪದ ಪಂಕಜ ಜಿತ ಕಾಮ ರಘು
ರಾಮ
ವಾಮಾಂಕ ಗತ ಸೀತಾ ವರ ವೇಷ
ಶೇಷಾಂಕ ಶಯನ ಭಕ್ತ
ಸಂತೋಷ
ಏನಾಂಕ ರವಿ ನಯನ ಮೃಧು-ತರ
ಭಾಸ
ಅಕಲಂಕ ದರ್ಪಣ ಕಪೋಲ
ವಿಶೇಷ ಮುನಿ
ಸಂಕಟ ಹರಣ ಗೋವಿಂದ
ವೆಂಕಟ ರಮಣ ಮುಕುಂದ
ಸಂಕರ್ಷಣ ಮೂಲ ಕಂದ
ಶಂಕರ ಗುರುಗುಹಾನಂದ


ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: