ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 1, 2016

ಹನುಮಂತ ದೇವ ನಮೋ

ಹನುಮಂತ ದೇವ ನಮೋ 

ವನಧಿಯನು ದಾಟಿ ದಾನವರ ದಂಡಿಸಿದ
ಹನುಮಂತ ದೇವ ನಮೋ


ಅಂಜನೆಯ ಗರ್ಭ ಪುಣ್ಯೋದಯನೆಂದೆನಿಪೆ

ಕಂಜಸಖ ಮಂಡಲಕೆ ಕೈದುಡುಕಿದೆ
ಭುಂಜಿಸಿ ಇರಲು ಜನಂಗಳನು ನಡುಗಿಸಿದೆ
ಭಂಜರತ್ಮಕೆ ನಿನಗೆ ಸರಿ ಯಾರು ಗುರುವೆಹೇಮಕುಂಡಲ ಹೇಮಯಜ್ಞೋಪವೀತಧರ

ಹೇಮಕಟಿಸೂತ್ರ ಕೌಪೀನವನು ಧರಿಸಿ
ರೋಮರೋಮಕೆ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗ ಸರ್ವಾಂಗ
ರಾಮಭೃತ್ಯನೆ ನಿನಗೆ ಸರಿ ಯಾರು ಗುರುವೆಅಕ್ಷಕುಮಾರಕನ ನಿಕ್ಷರಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನೀ

ರಾಕ್ಷಸರೊಳಧಿಕ ರಾವಣನ ರಣದಲ್ಲಿ
ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಒದೆದು ಮೂರ್ಛಿಸಿ ಬಿಸಾಟೆ ತ್ರಿಜಗ-
ರಕ್ಷಕನ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀ ರಾಮದಳರಕ್ಷರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಕಟ್ಟಾಳಾಗಿ ನೀ ನಡೆದೆ

ಭೂಮಿಜೆಗೆ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರವನಿತ್ತೆ
ಆ ಮಹಾ ಲಂಕೆನಗರವೆಲ್ಲವನು ನೀ
ಧೂಮಧಾಮವ ಮಾಡಿ ಮೆರೆದೆ ಮಹಾತ್ಮಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಪುರಪತಿಯೆಂದೆನಿಪ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕುಮಿ ನಾರಾಯಣ ರೂಪ
ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನವಸರಾ-
ಪ್ರೇಮದಾಳು ಹನುಮಂತ ಬಲವಂತಸಾಹಿತ್ಯ:  ಪುರಂದರದಾಸರು

Tag: Hanumanatha Deva Namo

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: