ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2013

ಒಲುಮೆಯ ಮಂದಿರಕೆ

ಒಲುಮೆಯ ಮಂದಿರಕೆ

ಎಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಬರೆಯುವ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಬರೆಯಲಾಗದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಕಾರಣ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.  ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಬರೆಯೋಣವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗರಿವಿಲ್ಲದ ಏನನ್ನೋ ನೀನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ತಂದೆ ನೀನೆಂಬ ಆ ನನ್ನೊಳಗಿನ ನಿನ್ನೋಲೊಂದಾಗಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡು ತಂದೆ.  ನೀನೆಂದರೆ ಏನೂ ಅರಿಯದ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಿಗೆ ಸಿಗುವಾಸೆ.  ಕರೆದುಕೋ ಓ ಪ್ರೇಮ ಸಿರಿಯೇ ನನ್ನ ನಿನ್ನಯ ಜಗದಾಂತರಾಳದ ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯ ಮಂದಿರಕೆ.

Tag: Olumeya Mandirake, Christmas

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: