ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಅಮ್ಮಾ ಬಾರಮ್ಮಾ

ಅಮ್ಮಾ ಬಾರಮ್ಮಾ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮಾ
ಅಮ್ಮಾ ಬಾರಮ್ಮಾ ಜಗದಾಂಬ ಬಾರಮ್ಮಾ

ಮೂರುಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಶಿವನ ರಾಣಿಯೆ ಬಾರಮ್ಮ
ಗಜಮುಖ ಜನನಿಯೆ ಧೀರ ಗಂಭೀರಳೆ ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿಯೆ ಬಾರಮ್ಮ 

ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಪರಶಿವನರಗಿಣಿ ಗಂಗಾಭವಾನಿಯೆ ಬಾರಮ್ಮ
ಖಡ್ಗಧಾರಿಣಿ ತ್ರಿಶೂಲಪಾಣಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಾರಮ್ಮ

ರಾಜಾಧಿರಾಜರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬಾರಮ್ಮ
ಜಪವನು ಅರಿಯೆನು ತಪವನು ಅರಿಯೆನು ಮೂಢಳ ಕರುಣಿಸಿ ಬಾರಮ್ಮ 

ಮೂಜಗವಂದಿತೆ ಮುರಹರವಲ್ಲಭೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ
ಶಂಕರಸ್ತುತಿಪೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜಿತೆ ಶಾರದ ದೇವಿಯೆ ಬಾರಮ್ಮ

ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಗುನಗುತಿರುವ ಭಾರತಿದೇವಿಯೆ ಬಾರಮ್ಮ
ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಧುರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕಾಶಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬಾರಮ್ಮ

ಮಹಿಷಾಪುರದಲಿ ನೆಲಸಿರುವಂತಹ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಬಾರಮ್ಮ
ಶ್ರೀ ಸಿರಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆ ಬಾರಮ್ಮ 

ಶ್ರಾವಣಮಾಸದಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆ ಬಾರಮ್ಮ
ಗಜಮುಖಗೌರಿ ವರಸಿರಿಗೌರಿ ಮಂಗಳಗೌರಿಯೆ ಬಾರಮ್ಮ 

ಭಾದ್ರಪದಮಾಸದಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿಯೆ ಬಾರಮ್ಮ
ನವರಾತ್ರಿದೇವಿ ಮೂಲಸರಸ್ವತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ದುರ್ಗಿಯೆ ಬಾರಮ್ಮ 

ದಶಮಿಯ ದಿನದೊಳು ವಿಜಯಂಗೈವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆ ಬಾರಮ್ಮ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿದೇವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿದೇವಿ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿದೇವಿಯೆ ಬಾರಮ್ಮ
ಕಾಮಿತಫಲಗಳ ನೀಡುವಂಥ ಕರುಣಾಸಾಗರಿ ಬಾರಮ್ಮTag: Amma Baramma

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: