ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2013

ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ್


ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ್
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್
ಸೀತಾರಾಮ್ ಸೀತಾರಾಮ್ 
ಭಜ ಪ್ಯಾರೇ ತೂ ಸೀತಾರಾಮ್ 
ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತೇರೋ ನಾಮ್
ಸಬ್ ಕೋ ಸನ್ಮತಿ ದೇ ಭಗವಾನ್

(ಮೇಲ್ಕಂಡ ಭಾಗ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದಿಗಂಬರ ಪಲುಸ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ.)

ಇದರ ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂತಿದೆ:

ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಂ
ಪತಿತಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್
ಸುಂದರ ವಿಗ್ರಹ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ್
ಭದ್ರ ಗಿರೀಶ್ವರ ಸೀತಾರಾಮ್
ಭಕ್ತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೀತಾರಾಮ್
ಜಾನಕಿ ರಮಣ ಸೀತಾರಾಮ್
ಜಯ ಜಯ ರಾಘವ ಸೀತಾರಾಮ್ 

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಲಕ್ಷಣಾಚಾರ್ಯ
(ಶ್ರೀರಾಮ ನಾರಾಯಣಮ್ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ)

Tag: Raghupathi Raghava Rajaram, Raghupati Raaghava Raajaraam

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: