ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2013

ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷೆಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ


ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷೆಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ
ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ
ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು 

ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ
ಅನ್ನ ಛತ್ರವ ಇಟ್ಟವರಾಗಿ
ಅನ್ಯ ವಾರ್ತೆಯ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ
ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ 

ಮಾತಾ ಪಿತರನು ಸೇವಿಪರಾಗಿ
ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ
ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಳನು ಬಾಳುವರಾಗಿ
ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿ

ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯವ ಪಡೆದವರಾಗಿ
ಗುರು ವಾಕ್ಯವನು ಪಾಲಿಪರಾಗಿ
ಗುರುವಿನ ಪಾದವ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ
ಪರಮಪುಣ್ಯವ ಮಾಡುವರಾಗಿ

ಕ್ರಾಮ ಕ್ರೋಧವ ಅಳಿದವರಾಗಿ
ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳ  ಮಾಡುವರಾಗಿ
ರಾಮನಾಮವ ಜಪಿಸುವರಾಗಿ
ಪ್ರೇಮದಿ ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡುವರಾಗಿ

ಹರಿಯನು ಅನುದಿನ ನೆನೆಯುವರಾಗಿ
ಗುರುವಿಗೆ ಬಾಗೋರಂತವರಾಗಿ
ಕರೆ ಕರೆ ಭವವನು ನೀಗುವರಾಗಿ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇವಿಪರಾಗಿ


Tag: Ragi tandeera bhikshake, ragi tandeera bhiksheke

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: