ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2013

ಹಾಡೊಮ್ಮೆ ಹಾಡಬೇಕು


ಹಾಡೊಮ್ಮೆ ಹಾಡಬೇಕು
ಎಲ್ಲರೊ೦ದೆ ಎಲ್ಲರೊ೦ದೆ ಎನ್ನುವ
ಹಾಡೊಮ್ಮೆ ಹಾಡಬೇಕು
ಐಕ್ಯವೊ೦ದೆ ಮ೦ತ್ರ
ಐಕ್ಯದಿ೦ದಲೇ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ
ಮೌಡ್ಯ ಮುರಿಯುವ ಬನ್ನಿ
ಎಲ್ಲರೊ೦ದೆ ಎಲ್ಲರೊ೦ದೆ ಎನ್ನುವ
ಹಾಡೊಮ್ಮೆ ಹಾಡಬೇಕು

ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕವ
ಸಪ್ತ ಸಾಗರವ
ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯು ನಮಗು೦ಟು
ಎಲ್ಲರೊ೦ದೆ ಎಲ್ಲರೊ೦ದೆ ಎನ್ನುವ
ಹಾಡೊಮ್ಮೆ ಹಾಡಬೇಕು

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞಣ್ಣ ರೈ

Tag: Hadomme Haadabeku

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: